Работим заедно със сръбската община Сурдулица и по проект “Зелена трансгранична зона - инвестиция в природата", където ние сме водещ партньор, като участва и Търговско-промишлената палата. Проектът е по трансгранично сътрудничество България - Сърбия, с общ бюджет около 766 хил. евро.

Петър Паунов - Кмет на Кюстендил

Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България–Сърбия.

Този интернет сайт   е   направен   с   подкрепата   на   Европейския   съюз,   чрез Програмата  за  трансгранично  сътрудничество  CCI  No  2007CB16IPO006.  Цялото съдържание   е  отговорност  единствено  на  Кюстендилска търговско-промишлена палата  и  по  никакъв начин  не  трябва  да  се  възприема  като  израз  на  становището  на  Европейския  съюз  или  на Управляващия орган на Програмата.